Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)

Υλοποιώντας Βήμα προς Βήμα τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας


Περισσότερα


Βασικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ)

Υλοποιώντας Βήμα προς Βήμα τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο δικτυακός αυτό τόπος αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο πληροφόρησης και υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων Φορέων που εκτελούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ΣΒΑΚ.

Έναυσμα για τη δημιουργία του χώρου αυτού αποτέλεσε η αναγνώριση από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και από το εξειδικευμένο Τμήμα Β1 που διαθέτει επάνω σε θέματα βιώσιμου σχεδιασμού αστικών συστημάτων μεταφορών, της ανάγκης των Ελληνικών Δήμων που χρηματοδοτήθηκαν από το Πράσινο Ταμείο για την ανάπτυξη ΣΒΑΚ, να στηριχθούν σε ένα κοινό τεχνικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ορθή υλοποίηση των Σχεδίων αλλά και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων από αυτά μέτρων.

Μέσω της εμπλοκής του επιστημονικού προσωπικού της ομάδας βιώσιμης κινητικότητας του ΙΜΕΤ σε σχετικά έργα και επιτροπές, μπορεί να γνωρίζει σε βάθος τις ευρωπαϊκές οδηγίες ELTIS για την εκπόνηση ΣΒΑΚ και τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Η συνεργασία της ομάδας με το Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση ΣΒΑΚ των Δήμων, η ενεργή συμμετοχή της στην επιτροπή που οργανώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών για τη δημιουργία του εθνικού κατευθυντήριου πλαισίου υλοποίησης ΣΒΑΚ, η στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους αντίστοιχους Δήμους της, μέσω του συντονισμού του έργου REFORM που στοχεύει στη βελτιστοποίηση του βιώσιμου Τοπικού - Περιφερειακού σχεδιασμού καθώς και η επιστημονική καθοδήγηση στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας για την προετοιμασία και υλοποίηση των Σχεδίων τους, έχει αποφέρει μια σημαντική γνώση και μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα των προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων που έχει η προσαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου στα ελληνικά δεδομένα.

Από την άλλη πλευρά η προσωπική επαφή με μεγάλο αριθμό εκπροσώπων των Δήμων - καθώς η επιστημονική ομάδα βιώσιμης κινητικότητας του ΙΜΕΤ είχε τη χαρά να αποτελεί τους βασικούς εκπαιδευτές στα επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία οργάνωσε η ΠΚΜ, το ΕΚΔΔΑ και ο ΣΕΣ - κατέδειξαν την ανάγκη για τη δημιουργία ενός τέτοιου ηλεκτρονικού χώρου που θα αναλύει τα βασικά βήματα υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ έτσι ώστε οι υπεύθυνοι των Δήμων να μπορέσουν άμεσα να κατανοήσουν και να προδιαγράψουν τις ανάγκες τους για πιθανή υποστήριξη (σε ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένα , εργαλεία κλπ) αλλά και να καθορίσουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να οργανώσουν ή/και να επιβλέψουν ώστε να υλοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα Σχέδιά τους.

Ο ηλεκτρονικός χώρος αυτός θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πληροφορίες, ενώ συλλέγοντας τις δικές σας παρατηρήσεις και απορίες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα προσπαθεί να ανταποκρίνεται στα βασικά ερωτήματά σας.Χρήσιμα Αρχεία Ανθρωποκεντρική προσέγγιση Νέο μοντέλο σχεδιασμού Ευρωπαϊκή πρακτική Κύκλος Προόδου ΣΒΑΚ


Τι είναι τα ΣΒΑΚ;;;

Τι είναι τα ΣΒΑΚ;;;

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν στρατηγικά πλάνα, σχεδιασμένα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, στις πόλεις και στα προάστια αυτών έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα και η ποιότητα ζωής.

Τα ΣΒΑΚ «κτίζουν» επάνω στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολοκλήρωσης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης.


Ανθρωποκεντρική προσέγγισηΝέο μοντέλο σχεδιασμού...

Νέο μοντέλο σχεδιασμού των μεταφορών με τη σύγχρονη βιώσιμη προσέγγιση….

Η παραδοσιακή προσέγγιση στον σχεδιασμό των μεταφορών

Η νέα προοπτική: βιώσιμες μεταφορές και αστική ανάπτυξη

 • Κινητικότητα
 • Έμφαση στη μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Προσπελασιμότητα
 • Ανθρωποκεντρική προσέγγιση
 • Ο δρόμος ως διάδρομος κίνησης
 • Μηχανοκίνητη κυκλοφορία
 • Ο δρόμος ως χώρος
 • Όλα τα μέσα μεταφοράς με τους πεζούς και τα ποδήλατα να έχουν προτεραιότητα έναντι των χρηστών του Ι.Χ.
 • Πρόβλεψη κυκλοφορίας
 • Οικονομική αποτίμηση
 • Όραμα για το σύνολο της πόλης
 • Πολυκριτηριακή ανάλυση για να ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια
 • Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης
 • Αύξηση της ταχύτητας
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου μετακίνησης
 • Διαχωρισμός ανθρώπων και κυκλοφορίας
 • Η μετακίνηση ως ικανοποίηση της ζήτησης αλλά και ως «σημαντική» δραστηριότητα
 • Ήπια κυκλοφορία
 • Λογικοί χρόνοι μετακίνησης
 • Συνύπαρξη ανθρώπων και κυκλοφορίας


Η Ευρωπαϊκή πρακτική...

Η Ευρωπαϊκή πρακτική για τη δημιουργία ΣΒΑΚ

συνοψίζεται στον γνωστό πλέον «κύκλο του ΣΒΑΚ»Κύκλος προόδου ΣΒΑΚ

Βασικές οδηγίες για την προετοιμασία και την υλοποίηση ενός ΣΒΑΚ…

Κυκλος προοδου ΣΒΑΚ

Η μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη 4 φάσεων και 11 βημάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ELTIS, ξεκινώντας από την αυτοαξιολόγηση για το αν η πόλη είναι ώριμη για να ξεκινήσει τη στροφή προς τη βιώσιμη κινητικότητα και την ανάπτυξη ενός ΣΒΑΚ έως τη μεθοδολογία εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων και συνεχούς παρακολούθησης αυτών.

Η στηριξη των ΣΒΑΚ απο

την Πολιτεία και τους Φορείς…

Κεντρικές πρωτοβουλίες για τα ΣΒΑΚ

2016

 • Για τη διευκόλυνση υλοποίησης των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα συστάθηκε διυπουργική επιτροπή με στόχο τη δημιουργία πλαισίου προδιαγραφών για τα ΣΒΑΚ. Στην επιτροπή συμμετείχαν τα Υπουργεία Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, το ΙΜΕΤ, ο ΣΕΣ και η ΚΕΔΕ.
 • Την ίδια χρονιά το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί 162 Δήμους για την ανάπτυξη των ΣΒΑΚ τους.

2017

 • Το Υπουργείο Μεταφορών σε αναδιάρθρωση του οργανογράμματος του, προχωράει στη Σύσταση διοικητικής δομής για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

2017-2018

 • Οργανώνονται πολλές δράσεις ενημέρωσης σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στελέχη των ΟΤΑ και των περιφερειών από το ΥΜΕ, το ΕΚΔΔΑ, το ΙΜΕΤ, τον ΣΕΣ και άλλους φορείς

Ο Ρόλος των Περιφερειών στα ΣΒΑΚ…

 • Βασικές πηγές για την χρηματοδότηση των μέτρων και έργων που θα προταθούν αποτελούν τα ΠΕΠ.

 • Στα υφιστάμενα ΠΕΠ αλλά και στους στόχους κάθε Περιφέρειας η μείωση της ρύπανσης από την κυκλοφορία και η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας αποτελούν βασικούς στόχους.

 • Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που οι Περιφέρειες αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη ώριμων έργων και προτάσεων από τους Δήμους που θα έχουν λάβει υπόψη τον περιφερειακό σχεδιασμό και θα έχουν μεγάλη συνάφεια και συνέργεια μεταξύ τους.


Ενιαίος Σχεδιασμός…

Τελικός Στόχος:

 • Ολοκληρωμένος, ενιαίος, αλληλοσυμπληρούμενος σχεδιασμός των αστικών μεταφορών με οικονομικό προγραμματισμό και χωροταξική θεώρηση.
 • Πρόκριση έργων και δράσεων με ορατή προστιθέμενη αξία.

Ολοι οι προβληματισμοι

καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα…

Το ΣΒΑΚ δεν είναι το αποτέλεσμα μιας μελέτης που εκτελείται από κάποιους μελετητές και εξυπηρετεί τους στόχους μιας Δημοτικής Αρχής…

Είναι μια συμμετοχική διαδικασία που ενώνει τους Διαχειριστές της πόλης με τους Φορείς, τους εξειδικευμένους επιστήμονες, τους πολίτες, τους επιχειρηματίες….

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην οποία καλούνται να απαντήσουν οι Δήμοι και οι εμπλεκόμενοι Φορείς στην Ελλάδα….

Χρήσιμα Αρχεία

Ενδεικτική τεχνική περιγραφή διαγωνισμού ΣΒΑΚ
για Δήμο μεγαλύτερο από 60000 κατοίκους
 Τεχνική Περιγραφή
Ενδεικτικοί Στόχοι
 Ενδεικτικοί Στόχοι
Ορισμός πρoτεραιοτήτων και οράματος
 Όραμα Θεσσαλονίκης
Προτεινόμενα Δεδομένα και Ομάδα Μελέτης ΣΒΑΚ ανά μέγεθος Δήμο
 Προτεινόμενα Δεδομένα και Ομάδα

Για περισσότερες πληροφορίεςΕπικοινωνία: svak@certh.gr


Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Διευθύντρια Ερευνών Ι.ΜΕΤ.

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη

Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’

Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα

Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ
Δημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας

Βαρθολομαίος-Μιχάλης Γ. Βασιλαντωνάκης
Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΕΤ

Copyright © 2018 by CERTH/HIT
developed by Bartholomew-Michael G. Vassilantonakis